Tanuljunk egy életen át!

Posted // 4th Nov. 2020 
 
Nem ritkán olyan új ismereteket szeretnénk megszerezni, amelynek költségeit a munkáltató, kifizető állja. Mai témánk a munkáltató, kifizető tevékenységéhez szükséges ismeretek megszerzése, iskolarendszeren kívül és a hozzá kapcsolódó költségek átvállalásának adózása.
 
Az iskolarendszeren kívüli képzés meghatározása a Szja tv. 3.§ 86. pontjában található:
 
Iskolarendszeren kívüli képzés: olyan képzés, amelynek résztvevői nem állnak a képző intézménnyel tanulói vagy hallgatói jogviszonyban.
 
Ilyen képzések lehetnek a következők (a NAV tájékoztatója alapaján):
 
– a munkáltató által elrendelt, kötelezően teljesítendő képzések,
 
– a munkavégzéshez szükséges képességet, készséget fejlesztő képzések,
 
– a vezetői képzések kinevezett vagy leendő vezetők részére,
 
– a környezeti hatások feldolgozásának segítésére irányuló képzések,
 
– szakképzettséget vagy szakmai ismeretek naprakészségét biztosító képzések,
 
– adott terület legújabb ismereteit összegző képzések,
 
– jogszabály vagy a munkáltató szabályzata által előírt képzések,
 
– nyelvtanfolyamok (a munkakör betöltéséhez szükséges idegen nyelv tekintetében).
 
Az ilyen képzés keretében adott dologi juttatások, szolgáltatásnyújtás, költségátvállalás a Szja tv. 4.§ (2a) bejkezdése alapján mentesülnek az adózás alól.
 
Az utazás, szállás költségei (az étkezés kivételével) a hivatali, üzleti utazásra vonatkozó szabályok szerint (kiküldetési rendelvény stb.) számolhatóak el.
 
Nincs jelentősége annak, hogy a képzés Magyarországon vagy külföldön történik, az előző szabályok ebből a szempontból „területsemlegesek”.
 
Fontos azonban figyelemmel lenni azokra a képzésekre, amelyek a munkáltató, kifizető tevékenységéhez NEM szükséges ismeretek megszerzésére, iskolarendszeren kívül történnek.
 
Ha olyan képzésen vesz részt a dolgozó (alkalmazott, tag stb.), amelyen szerzett ismeretek nem szükségesek a munkáltató/kifizető részére, akkor a juttatások teljes egészében bérjövedelemként adókötelesek, ide értve az utazási, szállás és étkezési költségek átvállalását, ezeket szolgáltatásként történő juttatását is. Amennyiben nem munkáltató biztosítja mindezeket, akkor az adott jogviszonyra jellemző jövedelemként kell figyelembe venni, és adózni utána.